Навіщо проводити SWOT-аналіз?

SWOT відноситься до сильних, слабких сторін, можливостей та загроз. SWOT-аналіз - це процес, при якому керівна команда визначає внутрішні та зовнішні фактори, які впливатимуть на результати діяльності компанії в майбутньому. Сильні та слабкі сторони компанії - це внутрішні фактори. Можливості та загрози мають справу із зовнішніми для компанії факторами - екологічними факторами.

SWOT-аналіз проводиться як частина загального процесу корпоративного планування, в якому встановлюються фінансові та операційні цілі на майбутній рік та створюються стратегії для досягнення цих цілей.

Ефективне використання ресурсів

Кожна компанія - навіть найбільша, що домінує на своїх ринках - має обмежену пропозицію робочої сили, виробничих потужностей та капіталу. Оцінка сильних сторін компанії допомагає їй визначити, як розподілити ці ресурси таким чином, що призведе до найбільшого можливого потенціалу зростання доходів та прибутковості.

Керівна команда вивчає, де компанія може найефективніше конкурувати. Компанія часто виявляє, що має конкурентні переваги, які раніше не використовувались повністю.

Поліпшення ділової діяльності

Коли керівна команда розглядає слабкі сторони компанії, вона не покладає провину на минулі недоліки в роботі. Він полягає у визначенні найбільш критичних сфер, які необхідно вдосконалити, щоб бізнес міг ефективніше конкурувати. Реальна оцінка слабких сторін також запобігає стратегічним помилкам, таким як вихід на ринок із продуктами, які явно поступаються тим, що пропонують добре укорінені конкуренти. Постійне вдосконалення у всіх сферах діяльності компанії є важливим аспектом випередження конкурентів. Поточні слабкі сторони можна - і потрібно - перетворити на сильні сторони в майбутньому.

Відкриття нових можливостей

Зростання бізнесу вимагає пошуку нових можливостей, включаючи нові потенційні групи споживачів, ширший розподіл продукції, розробку нових категорій товарів та послуг та географічне розширення. Проводячи SWOT-аналіз, керівна команда визначає нові можливості, якими можна скористатися прямо зараз, і намагається прогнозувати довгострокові можливості, щоб можна було здійснити попереднє планування, щоб бути готовим вийти на ринок, коли настав час.

Управління ризиками

Погроза в SWOT-аналізі - це ще один термін ризику - подія поза контролем компанії, яка може мати негативний вплив на результати діяльності. Компанії стикаються з багатьма загрозами, крім прямих конкурентів. Зміни в регуляторному середовищі можуть негативно позначитися на результатах діяльності. Вподобання споживачів можуть різко змінитися, наприклад, коли рецесія змушує споживачів скоротити час на придбання розкішних товарів та послуг.

Ризики менш загрожують організації, коли потрібен час на розробку планів на випадок надзвичайних ситуацій, щоб швидко їх реалізувати, якщо загрози стануть реальністю. SWOT-аналіз допомагає компанії бути краще підготовленою до будь-чого, з чим вона зіткнеться у зовнішньому середовищі.

Конкурентне позиціонування та стратегія

Багато компаній проводять форму SWOT-аналізу своїх ключових конкурентів. У поєднанні з інформацією про SWOT-аналіз компанії, керівна команда починає складати уявлення про те, як компанія повинна позиціонувати себе проти конкурентів. Компанія хоче атакувати слабкі сторони конкурентів власними сильними сторонами. Це дуже схоже на планування гри у футболі - намагання визначити місце, де команда суперника вразлива.

І навпаки, він не хоче наголошувати на сильних сторонах конкурента, якщо конкурент має переважну перевагу. SWOT-аналіз показує компанії, що навіть її найпотужніші конкуренти мають слабкі місця, якими можна скористатися.