Як налаштувати кілька маршрутизаторів

Коли ви налаштовуєте кілька мережевих маршрутизаторів, призначте маршрутизатор, який підключається до Інтернету, як шлюз, а інші маршрутизатори - як маршрутизатори. Налаштуйте шлюз на адресу WAN та LAN, брандмауер та DHCP-сервер. Налаштуйте інші маршрутизатори лише на адресу локальної мережі та вимкніть сервер WAN, брандмауер та DHCP, оскільки ці вторинні маршрутизатори будуть маршрутизувати лише трафік усередині локальної мережі. Коли вам потрібно відкрити порти в маршрутизаторі, відкривайте порти лише на шлюзі.

Підготуйтеся до налаштування

1

Вставте кабель Ethernet в один із портів Ethernet у ряду сусідніх портів на задній панелі шлюзу. Підключіть інший кінець кабелю Ethernet до ноутбука або настільного комп’ютера, щоб використовувати його при налаштуванні шлюзу.

2

Запустіть браузер і перейдіть до екранів налаштування маршрутизатора, ввівши IP-адресу маршрутизатора за замовчуванням, яка може відрізнятися залежно від виробника. Наприклад, для маршрутизатора Linksys введіть "//192.168.1.1" (без лапок тут і всюди) і натисніть "Enter".

3

Увійдіть у маршрутизатор, використовуючи ім’я користувача та пароль за замовчуванням. Введіть новий пароль, коли з’явиться запит, щоб правильно захистити інформацію про налаштування шлюзу.

4

Виконайте кроки в розділі 2, якщо маршрутизатор є шлюзом. Виконайте кроки в Розділі 3, якщо маршрутизатор не є шлюзом.

Налаштуйте шлюз

1

Виберіть "DHCP" або "Автоматично" для типу WAN, якщо ви не придбали фіксовану IP-адресу. Введіть інформацію про IP-адресу точно так, як надав ваш провайдер, якщо ви придбали статичну адресу.

2

Використовуйте адресу шлюзу за замовчуванням для адреси локальної мережі. Наприклад, на маршрутизаторі Linksys введіть "192.168.1.1" для IP-адреси та "255.255.255.0" для маски підмережі, щоб вказати дійсні адреси локальної мережі від 192.168.1.1 до 192.168.1.254. Введіть іншу IP-адресу та маску підмережі, якщо ви хочете використовувати щось інше, ніж за замовчуванням.

3

Увімкніть сервер DHCP, який буде призначати IP-адреси новим комп'ютерам, які підключаються до мережі. Виберіть піддіапазон дійсних адрес локальної мережі, який потрібно виділити для призначення DHCP-сервера. Введіть це як діапазон адрес DHCP. Наприклад, введіть "192.168.1.200" до "192.168.1.254" як діапазон DHCP.

4

Введіть адресу шлюзу за замовчуванням, яка є локальною адресою шлюзу. Наприклад, введіть "192.168.1.1".

5

Залиште два поля DNS-сервера порожніми або нульовими, якщо ви хочете використовувати DNS-сервери, які надає ваш провайдер. Введіть дві адреси DNS-серверів, якщо ви хочете використовувати різні сервери. Наприклад, використовуйте 208.67.222.222 та 208.67.220.220 для OpenDNS або 8.8.8.8 та 8.8.4.4 для Google Public DNS.

6

Налаштуйте бездротові налаштування, якщо це бездротовий маршрутизатор. Присвойте своїй мережі ім’я та введіть його в поле SSID. Встановіть тип шифрування WPA-2 та введіть бездротовий пароль, який пристрої повинні використовувати для підключення до мережі. Виберіть конкретний канал або встановіть для нього значення "Авто".

7

Збережіть зміни. Від'єднайте кабель Ethernet від ноутбука та маршрутизатора. Вставте кабель Ethernet у порт WAN Ethernet на тильній стороні маршрутизатора, який буде відведено вбік, іншого кольору або позначений WAN. Підключіть інший кінець кабелю до кабельного або DSL-модему. Вимкніть модем, вимкніть маршрутизатор, увімкніть модем, зачекайте хвилину, а потім увімкніть маршрутизатор.

Налаштування маршрутизаторів

1

Встановіть для типу підключення WAN значення "Немає" або "Вимкнено".

2

Призначте фіксовану IP-адресу та маску підмережі маршрутизатору, який діє для локальної мережі, а не в діапазоні DHCP. Наприклад, введіть "192.168.1.2" для локальної IP-адреси та "255.255.255.0" для маски підмережі.

3

Введіть шлюз за замовчуванням, який є локальною адресою шлюзу. Наприклад, введіть "192.168.1.1."

4

Використовуйте адресу шлюзу як DNS-сервер для маршрутизатора, оскільки шлюз налаштований на зовнішні DNS-сервери, які ви вирішили використовувати. Наприклад, введіть "192.168.1.1" як першу адресу DNS-сервера, а іншу адресу залиште порожньою.

5

Збережіть зміни, перезавантажте маршрутизатор і увійдіть назад до маршрутизатора за новою адресою, наприклад 192.168.1.2, і введіть новий адміністративний пароль, який ви призначили.

6

Вимкніть сервер DHCP. Вимкніть брандмауер і встановіть тип маршрутизатора на Router замість Gateway, якщо це можливо.

7

Налаштуйте бездротові налаштування для цього маршрутизатора, якщо він також буде функціонувати як точка доступу. Призначте той самий SSID, що і шлюз, і введіть присвоєний вами бездротовий пароль.

8

Збережіть зміни та перезавантажте маршрутизатор. Від'єднайте кабель Ethernet і підключіть його за місцем постійного розташування в локальній мережі.