Фінансові аспекти бізнесу

Фінанси - це ділова функція, яка використовує цифри та аналітичні інструменти, щоб допомогти менеджерам приймати кращі рішення. Кожен власник бізнесу повинен вивчити принаймні основні фінансові принципи, щоб ефективно керувати своєю компанією. Фінанси допомагають керівництву чітко зрозуміти поточний фінансовий стан компанії, зокрема, вигідний чи ні бізнес. Компанії будь-якого розміру отримують вигоду від ретельного фінансового планування, щоб неухильно направляти бізнес на шлях майбутнього зростання.

Прогнозування та планування

Під час процесу планування керівництво визначає числові цілі на найближчі 12 місяців, або у випадку довгострокового плану, на три роки і більше. Потім керівництво компанії визначає дії, які потрібно вжити, та часові рамки для досягнення цілей. Фінанси починають діяти, коли кроки дії перетворюються на прогнозні цифри доходів і витрат.

Менеджери, що мають досвід фінансового планування, можуть створювати прогнози, які є досяжними, але агресивними. Вони також повинні мати достатнє розуміння діяльності компанії для побудови електронних таблиць фінансових моделей на основі реальних припущень.

Облік та вимірювання результатів

Бухгалтерський облік - це галузь фінансів, відповідальна за запис фінансових даних та формування фінансової звітності, що відображає результати діяльності компанії, а також інші важливі функції, такі як дотримання податків. Бухгалтерія має власний набір правил і стандартів для запису фінансової інформації та представлення результатів, які називаються Загальновизнаними принципами бухгалтерського обліку (GAAP). Суворе дотримання стандартів дозволяє керівництву компанії бути впевненим, що отримані ними заяви є повними та точними.

Фінанси йдуть на крок далі і інтерпретують результати. Аналіз дисперсії проводиться для порівняння фактичних результатів із прогнозуванням та виявлення причин негативних чи позитивних відхилень. Фінансові співробітники порівнюють фінансові результати компанії з результатами інших компаній галузі, щоб побачити, чи працює компанія вище або нижче середнього рівня порівняно зі своїми аналогами.

Моніторинг грошової позиції

Усі підприємства, особливо дрібні, які не мають великих резервів готівки або позикових коштів, повинні завжди стежити за своїм касовим станом - надходженням і відтоком готівки. Управлінню фінансів доручено прогнозувати рух грошових коштів для запобігання потенційно руйнівної нестачі готівки. У невеликій компанії це може означати серйозні проблеми, наприклад, неможливість платити працівникам наприкінці тижня.

Вкладення надлишків готівки для досягнення максимальної прибутковості також є частиною фінансової функції. У великих компаніях ця інвестиційна діяльність відбувається щодня і передбачає постійний моніторинг фінансових ринків, щоб вибрати найкращі інвестиції для таких речей, як пенсійний план працівників компанії.

Аналіз для прийняття рішень

Фінанси можна порівняти з набором інструментів для використання керівництвом компанії. Інструменти допомагають відповісти на запитання, на які керівництво має звернутись, приймаючи малі та великі рішення. Невеликим рішенням може бути прийняття в оренду чи придбання нової копіювальної машини. Важливим рішенням, щодо якого фінанси дають вказівки, може бути, чи потрібно залучати конкурента для швидшого розвитку компанії.

Метою збору даних та інколи складного фінансового моделювання, що використовується у фінансах, є забезпечення компанії найбільш ефективним використанням своїх обмежених ресурсів, включаючи капітал, людські ресурси та виробничі потужності.