Етичні теорії в бізнесі

Сьогодні ділова етика часто обговорюється, особливо у світлі корпоративних скандалів. Часто ця дискусія фокусується на професійній поведінці чи незаконних практиках. Етика торкається багатьох елементів бізнесу. У наші дні багато споживачів вибирають товари, виходячи з етичних міркувань. Покупці вірять, що компанії, з якими вони ведуть бізнес, відповідальні та моральні.

Enron був одним з найбільших виробників енергії у світі, коли було виявлено, що Enron використовував неетичну та незаконну бухгалтерську практику. Ця бухгалтерська практика дозволила керівникам сильно завищити вартість Enron. Попавшись, компанія була змушена оголосити про банкрутство. Все це сталося через відсутність етичного керівництва.

Етичне лідерство та прийняття рішень

Етична поведінка є невід'ємною складовою нашого погляду на лідерство. Більшість людей очікує, що їх лідери будуть моделями етичної поведінки. Лідерство в "Енроні", безсумнівно, було не етичним. Може бути важко зрозуміти, що змушує лідерів поводитися неетично аж до краху великої компанії.

При прийнятті етичних рішень існує три підходи: етичний егоїзм, утилітаризм та альтруїзм. Етичний егоїзм - це переконання, що найвищим благом є бути корисливим незалежно від інших. На іншому кінці спектру альтруїзм - це переконання, що найвищим благом є допомога іншим. Здавалося, керівники компанії Enron приймали етичні рішення на основі етичного егоїзму.

Управління та комплаєнс

Уряди часто втручаються в регулювання етичних стандартів. В історії США компанії діяли як монополії у таких галузях, як сталеливарна та нафтова промисловість. Це дозволило монополістичним компаніям встановлювати дуже високі ціни, одночасно небезпечно знижуючи якість. Було прийнято антимонопольне законодавство та розроблено федеральне агентство для захисту споживачів від такої неетичної ділової практики.

Важливо розуміти, що багато практик є не лише морально неетичними, але й незаконними. Певні професії юридично пов'язані з етичними стандартами, такі як адвокати, бухгалтери та лікарі. Неетичне поводження в цих професіях відоме як недобросовісна поведінка. Одним із прикладів може бути торгівля інсайдерами, коли інвестор може використовувати непублічну інформацію для отримання прибутку, що перевищує норму.

Корпоративна соціальна відповідальність

Навіть коли правила діють, етичні міркування часто не є чорно-білими. Існує значна суперечка щодо того, чи повинні корпорації зосереджуватися на чомусь іншому, крім прибутку акціонерів. Поширеною думкою в бізнесі є переконання, що максимізація вартості акціонерів є найбільш етичною метою. Деякі етичні теорії стверджують, що корпорації повинні враховувати переваги для ширшої мережі зацікавлених сторін, а не лише для акціонерів.

Все частіше етичні теорії у бізнесі звертаються до теми корпоративної соціальної відповідальності. Зростає тиск на компанії щодо розробки практик та продуктів, що приносять користь навколишньому середовищу або суспільству. Сюди входить ділова практика, яка не вимагає дотримання, і яка принесе користь іншим особам, крім компанії.

Зважування безпеки споживачів

Безпека споживачів є головним фактором розгляду етичних теорій у бізнесі. Сюди входять безпека та відповідальність продукції, рекламна практика та тактика продажів або ціноутворення. Неетична ділова практика може нанести серйозну шкоду споживачам. Наприклад, підроблені фармацевтичні препарати, які не перевірені на якість, не лише неетичні, вони становлять серйозну загрозу для громадської безпеки.

У всьому світі існує багато встановлених законів, що захищають споживачів від шахрайства та інших збитків. На жаль, невинні споживачі часто стають жертвами шахрайства з боку неетичного бізнесу.

Стандарти професійної поведінки

Очікується, що не лише високопомітні лідери будуть поводитись відповідно до високих етичних стандартів. Багато професіоналів дотримуються етичних норм через характер своєї роботи. Наприклад, професіонали, які працюють у галузі медицини, права, бухгалтерії та фінансового консультування, мають сувору етичну поведінку. Ці професії зазвичай мають справу з дуже конфіденційною або привілейованою інформацією.

Недобросовісна поведінка у цих професіях може призвести до витіснення з цієї професії. Адвокат, який завідомо спотворює клієнта, може бути позбавлений адвокатської діяльності.

Відносини з працівниками та стандарти

Трудове законодавство існувало не завжди так, як ми його знаємо сьогодні. Усе, від дитячої праці до кількості годин, що витрачаються на працю на день, вимагало значного етичного розгляду. Дискримінація щодо найму та звільнення спонукає сьогодні до основних етичних дискусій. Деякі люди вважають, що наймання на роботу за “культурною придатністю” є формою дискримінації, тоді як інші не знаходять нічого поганого у наймі дуже подібних працівників.

Викриття повідомлень визначається як викриття інформації про неетичні або небезпечні умови в організації. Особи, які «свистять у свисток», повинні ретельно продумати наслідки та можливі помсти. Легко ігнорувати неетичну поведінку на робочому місці, але деякі теоретики етики вважають, що працівники повинні свистіти, коли стикаються з неетичною поведінкою.

Вкрай неетична практика в Енроні була викрита через повідомлення про порушення. Все, що потрібно для зведення шостої за величиною енергетичної компанії у світі, - це лише один викривач.

Умови в ланцюзі поставок

Споживачі дедалі більше усвідомлюють умови праці та навколишнього середовища у всьому світі. Глобалізація та Інтернет забезпечили прозорість глобальних ланцюгів поставок. Є споживачі, які спеціально шукають продукцію, що виробляється з використанням практики чесної торгівлі. Такі терміни, як "кров'яний діамант", були введені в ганьбу для галузей промисловості, щоб вони не отримували матеріали неетично. Кров'яні діаманти - це алмазні дорогоцінні камені, які надходять із зон конфлікту, де погані актори могли отримати прибуток від транзакції.

Праці, що працюють в магазині, та сільськогосподарська практика "скоротити і спалити" - це інші проблеми, що стосуються етично мислячих споживачів. Зрозуміло, що більша кількість споживачів очікує від компаній наскрізної етичної поведінки.

Поточні етичні міркування

Швидші темпи ринкових змін у всьому світі означають, що етичні міркування не завжди можуть бути пріоритетом. Наприклад, технологічні компанії прагнуть рости якомога швидше, але є суперечки щодо того, чи є великі технологічні компанії монополістами.

Зростає поштовх до того, щоб стандартною практикою було робити етику та цінності центральними для кожної компанії. Це не простий подвиг для компаній, які розробляють послуги та продукцію в абсолютно нових та нерегульованих галузях. Швидкі зміни в технологіях та бізнесі створюють абсолютно нові міркування щодо етичних теорій у бізнесі.