Що означає запропонована роздрібна ціна?

Рекомендована роздрібна ціна - це ціна продажу, запропонована виробником товару. Малі та великі підприємства можуть продавати товари за цінами, нижчими від запропонованих роздрібних цін, але продаж за вищими цінами може бути складним, особливо в умовах жорсткої конкуренції або якщо упаковка товару помітно відображає рекомендовану роздрібну ціну. Стратегії ціноутворення можуть вплинути на частку ринку та прибутковість.

Основи

Пропоновані роздрібні ціни встановлюють параметри ціноутворення та прибутку для роздрібного ланцюжка доданої вартості, який, як правило, складається з виробників, оптовиків, дистриб’юторів та роздрібних торговців. Кожен компонент ланцюжка доданої вартості приймає цінові рішення на основі своїх операційних витрат та вимог до націнки. Націнка - це різниця між ціною продажу та собівартістю, виражена у відсотках від ціни продажу. Конкурентне середовище, економічні умови та переваги споживачів впливають на цінові рішення. Наприклад, роздрібний торговець може змусити брати менше запропонованої роздрібної ціни, щоб зберегти свою частку ринку, якщо його конкуренти пропонують цінові знижки або якщо споживачі скорочують свої витрати.

Поля

Ціна продажу товару - це відношення його собівартості до (1 мінус націнка). Переробляючи рівняння, вартість товару дорівнює його ціні продажу, помноженій на (1 мінус націнка), а його націнка дорівнює 1 мінус (вартість, поділена на ціну продажу). Наприклад, якщо запропонована роздрібна ціна соковижималки становить 20 доларів, а роздрібний торговець вимагає 10-відсоткової націнки, вартість не може перевищувати 20 доларів, помножених на (1 мінус 0,10), або 18 доларів, що є максимальною ціною продажу дистриб’ютора. Подібним чином, якщо дистриб'ютор також вимагає 10-відсоткової націнки, його витрати не можуть перевищувати 18 доларів, помножені на (1 мінус 0,10), або 16,20 доларів США, що стає максимальною ціною продажу оптовика. Якщо маржова потреба оптовика становить 5 відсотків, максимальна продажна ціна виробника становить 16,20 доларів США, помножена на (1 мінус 0,05), або 15,39 доларів США. Виробник 'Структура витрат визначатиме його прибутковість.

Стратегії

Виробники можуть збільшити рекомендовану роздрібну ціну в умовах сильного попиту або знизити їх, коли економічні умови слабкі. Конкурентний тиск також може змусити виробників знижувати ціни, щоб підтримувати попит. Зміни запропонованих роздрібних роздрібних цін впливають на витрати, ціни продажу та прибуток у всьому ланцюжку створення вартості, що може зажадати оперативних змін. Наприклад, якщо попит великий, виробники можуть використовувати додаткові зміни, а роздрібні продавці можуть найняти додатковий персонал для задоволення нового попиту. І навпаки, слабкий попит може змусити скоротити виробничі зміни та кількість персоналу.

Міркування

Маленькі роздрібні торговці конкурують не тільки зі своїми колегами, але й з роздрібними торговцями, які зазвичай мають купівельну спроможність домовлятися про вигідні умови з постачальниками. Це ускладнює дрібний роздрібний торговець конкурувати виключно за ціною, оскільки він, як правило, не в змозі диктувати умови постачання. Натомість він може зосередитись на наданні персоналізованого обслуговування клієнтів та високоякісних продуктів для залучення клієнтів.